Regulamin konkursu Zostań mistrzem mikrofonu
dzieciPOZNAN.pl

2016-03-04

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI NA WYSPIE WIELORYBA – ZOSTAŃ MISTRZEM MIKROFONU I WYGRAJ TABLET. MAŁYCH GWIAZD WYSPY WIELORYBA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem” określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zostań Mistrzem Mikrofonu", zwany dalej „Konkursem”.

§2. Organizatorem Konkursu jest firma dzieciPOZNAN.pl Dawid Woźniak, z siedzibą w Poznaniu, Os. Piastowskie 120/125, zwana dalej „Organizatorem”. Fundatorem nagród jest Wyspa Wieloryba oraz wydawnictwo Granna. Mail do organizatora konkursu: konkurs@dzieciPOZNAN.pl

§3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest prowadzony w Internecie.

§4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej www.dziecipoznan.pl oraz www.wyspawieloryba.pl.

§5. Konkurs przebiega w trzech etapach:

I etap: Zgłoszenia filmików do konkursu: 7 marca -3 kwietnia 2016. Publikacja filmików na stronie konkursowej 04.04.2016

II etap: Głosowanie na filmik: 04.04.2016r. od godziny 22.00 do 13.04.2016 do godziny 22.00. Głosować będzie można wielokrotnie, nie częściej niż co 12h.

III etap: Koncert Finałowy:  16 kwietnia 2016r. o godz. 17:00 na Wyspie Wieloryba w King Cross Marcelin w Poznaniu


II. UCZESTNICY KONKURSU

§1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby te nie są uprawnione do otrzymania nagrody.

III. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

§1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, o której mowa w §1 powyżej, (zwana dalej „Uczestnikiem”), która spełni łącznie następujące warunki:

§2. W dniach 7.03-03.04.2016r. zgłosi filmik konkursowy poprzez wypełnienie formularza na stronie konkursowej.  Filmik konkursowy to nagranie wykonania piosenki przez dziecko w wieku 4-12lat (wiek liczony na dzień finału 17.04.2016r.) Filmik nie może przekraczać 120 MB i musi być zapisany w jednym z formatów: MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM.

§3. Złoży oświadczenie następującej treści:

ü  Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym lub działam za zgodą opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie Małych Gwiazd na Wyspie Wieloryba. Udzielam zgody portalowi dzieciPOZNAN.pl na publikację wizerunku dziecka na serwisie dzieciPOZNAN.pl, fanpage’u Facebook tej strony oraz kanale YouTube na cele konkursowe.

ü  Udzielam zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z niniejszym Konkursem Organizatora: dzieciPOZNAN.pl Dawid Woźniak oraz Współorganizatora Poznań Żonkil S.A., ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami. Podanie danych osobowych jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie.

ü  Udzielam zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe Organizatora  dzieciPOZNAN.pl Dawid Woźniak oraz Współorganizatora Poznań Żonkil S.A., ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami). Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ü  Zaświadczam, że zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN KONKURSU

IV. ZASADY GŁOSOWANIA

§1. Publikacja nadesłanych nagrań nastąpi 4. kwietnia 2016r. na stronie konkursowej na portalu dzieciPOZNAN.pl

§2. Głosowanie na nagrania odbywa się w Internecie w okresie od 04.04.2016r. o godzinie 22:00  i trwa do dnia 13.04.2016 do godziny 22.00 poprzez zaznaczenie pod danym nagraniem umieszczonym na stronie internetowej www.dziecipoznan.pl opcji „Oddaj głos” oraz przepisanie wyświetlanego kodu CAPTCHA

 §3. Każdy internauta może oddać dowolną liczbę głosów, z tym zastrzeżeniem, że może głosować nie częściej niż co 12.

§4.Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia oddanych głosów pochodzących z sieci ukrywających tożsamość bądź generowanych przez automaty, a w skrajnych przypadkach prób wpływania na wyniki do dyskwalifikacji zgłoszenia.

§5. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 14.04.2016 na stronie konkursowej. Autorzy 7 nagrań z największą liczbą głosów zostaną zakwalifikowani do trzeciego etapu- Koncertu finałowego i otrzymają powiadomienie mailem.

V. FINAŁ KONKURSU

§1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas koncertu finałowego 16.04.2016.

§2. W finale koncertu dzieci zaprezentują dowolną piosenkę

§3. Laureaci finału, jeśli potrzebują na finał podkładu muzycznego wykonywanego utworu, prześlą plik mp3 utowru najpóźniej do 15.04.2016 na adres mailowy podany w powiadomieniu 14.04.2016r.

§4. Wstęp na Wyspę Wieloryba jest bezpłatny dla 7 laureatów finałowych i ich opiekunów prawnych. Wstęp publiczności jest płatny według cennika Wyspy Wieloryba.

§5. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w drodze głosowania publiczności obecnej na konkursie finałowym poprzez zmierzenie poziomu głośności oklasków po występie laureata.

VI. NAGRODY

§1. Dla Zwycięzców Konkursu zostały przewidziane następujące nagrody: 

Miejsce pierwsze: Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A T550 ufundowany przez Wyspę Wieloryba wraz z należnym podatkiem od nagrody

Miejsca 2-7 – gra i gadżety ufundowane przez Wydawnictwo Granna oraz niespodzianki od Wyspy Wieloryba

§2. Nagrody zostaną wręczone na koniec koncertu finałowego.

§3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) lub zamiany nagród.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§1 Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia konkursu do 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wysyłania nagród . Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych.

§2. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu określone w Regulaminie.

§4. Kontakt do organizatora w sprawie konkursu: konkurs@dziecipoznan.pl

 Chcesz dostawać na bieżąco informacje o wydarzeniach dla dzieci w Poznaniu?
Zapisz się na newsletter portalu dziecipoznan.plGALERIA
Rozwiń


WIZYTÓWKA
Zwiń


KOMENTARZE
Rozwiń
KOMENTARZE FB


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Zwiń
KALENDARZ IMPREZ
NADCHODZĄCE WYDARZENIA
REKLAMA

WIĘCEJ KATEGORII:

KULTURA
MUZEA  |   TEATRY  |   KINA  |   DOMY KULTURY  |   BIBLIOTEKI  |   WYWIADY
URODZINKI DLA DZIECI
SALE ZABAW  |   RESTAURACJE  |   MIEJSCA NIETYPOWE
O NAS
REKLAMA  |   KONTAKT
AKTYWNIE
KĄPIELISKA  |   WYCIECZKI  |   PARKI  |   PLACE ZABAW  |   CZAS DLA RODZINY  |   TOP ATRAKCJE W POZNANIU
ZAJĘCIA
POZALEKCYJNE/ WARSZTATY  |   LATO W POZNANIU  |   ZIMA W POZNANIU
STYL ŻYCIA
KONKURSY  |   NOWOŚCI WYDAWNICZE  |   PORADY  |   FELIETONY  |   RECENZJE  |   PLASTYKA DLA DZIECI  |   ZABAWY RUCHOWE  |   PRZEPISY
KATALOG FIRM
Kultura  |  Miejsca przyjazne rodzinie  |  Opieka nad dziećmi  |  Organizacja urodzin  |  Sport  |  Usługi dla dzieci i rodzin  |  Warsztaty i zajęcia dla dzieci  |  dzieciPOZNAN.pl © 2016 All Rights Reserved
Es-Art.pl